top of page

Talenty Gallupa

Test wykaże unikalny zestaw cech osobowości, a pracując ze mną wykorzystasz wyniki do realizacji własnych celów. Poznanie swoich mocnych stron daje możliwość rozwinięcia potencjału jaki kryje się w każdym z talentów. Sprawdzimy w jaki sposób możesz wykorzystać swoje talenty w obecnej roli lub w jakiej możesz z nich bardziej skorzystać.

gallup.JPG

Odkrywając swoje mocne strony zyskujesz przewagę i działasz skutecznie z wykorzystaniem naturalnych predyspozycji.

Image by Marten Newhall

Każdy talent ma swoje ciemne strony, nie zapominam o tym. W procesie współpracy przeprowadzam przez ryzyka, jakie kryją się w piwnicach każdego z Twoich talentów oraz pomagam je oswoić w taki sposób, żeby talenty nie ograniczały, a raczej wzmacniały.

Jako socjolog oraz coach przeprowadziłam dotychczas kilkuset klientów przez arkusz mocnych stron Gallupa, co daje mi możliwość analizy różnorodnych przypadków i przede wszystkim pokazywania klientom zależności między talentami.

W coachingu i mentoringu test mocnych stron Gallupa i jego omówienie są punktem wyjścia do dalszej współpracy. Indywidualne połączenia talentów tworzą niepowtarzalną strukturę charakterologiczną, pomagam odnaleźć się w tym z korzyścią dla Twojego rozwoju, w taki sposób, żeby wyeksponować korzystne cechy i uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami ryzyk wynikających z niektórych talentów.

Umów indywidualne spotkanie

front_home.jpg
bottom of page