top of page

Talenty Gallupa

Test wykaże unikalny zestaw cech osobowości, a pracując ze mną wykorzystasz wyniki do realizacji własnych celów. Poznanie swoich mocnych stron daje możliwość rozwinięcia potencjału jaki kryje się w każdym z talentów. Sprawdzimy w jaki sposób możesz wykorzystać swoje talenty w obecnej roli lub w jakiej możesz z nich bardziej skorzystać.

Co zyskasz omawiając ze mną test Gallupa?

Jestem ekspertem i przewodniczką po mapie talentów Gallupa. Zaufało mi już ponad 500 osób, z którymi miałam przyjemność pracować indywidualnie, omawiając i pomagając zrozumieć unikalny wynik cech testu Gallupa.

Dla moich klientów spotkanie ze mną jest najczęściej przełomem w postrzeganiu i rozumieniu swoich schematów działania i talentów oraz wzmocnieniem pewności siebie. W konsekwencji następuje lepsze wykorzystanie naturalnego potencjału oraz weryfikacja predyspozycji z pełnioną rolą zawodową. Omówienie wyników testu Gallupa odsłania również cienie talentów i pokazuje koszty jakie ponoszą klienci, pozostający w piwnicach własnych talentów.

gallup.JPG

Odkrywając swoje mocne strony zyskujesz przewagę i działasz skutecznie z wykorzystaniem naturalnych predyspozycji.

Image by Marten Newhall

Coaching Gallupa

Test Gallupa jest tylko początkiem drogi, to wytyczne wewnętrznej nawigacji, a coaching Gallupa jest omówieniem unikalnego układu cech, na podstawie którego wspólnie stworzymy mapę umiejętności. Celem współpracy jest pokazanie korelacji cech, ich wpływu na działania i codzienne decyzje, podejmowane na bazie schematycznych zachowań.

 

Pokazuję synergię talentów wynikających z pierwszej 10-tki Gallupa, a także to jak wyglądają cienie talentów, które często skutecznie blokują działania i możliwość realizacji pragnień.

Coaching Gallupa daje szansę rozwoju cech, niezbędnych do lepszej realizacji własnych celów, pomaga odkryć i wzmocnić naturalne predyspozycje zawodowe, a także upewnić się o dobrze wykorzystywanym potencjale, np. w roli przywódcy, eksperta lub przedsiębiorcy.

W coachingu Gallupa test i jego omówienie są punktem wyjścia do dalszej współpracy. Indywidualne połączenia talentów tworzą niepowtarzalną strukturę charakterologiczną. W procesie pomagam znaleźć korzyści rozwojowe, w taki sposób, żeby wyeksponować zasoby i uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami ryzyk wynikających z cieni niektórych talentów.

Umów sesję Gallupa

front_home.jpg
bottom of page