top of page
IMG_5250.jpeg

Szkolenia biznesowe.
Warsztaty.

Warsztaty zespołowe to według mojego doświadczenia jedno z najefektywniejszych narzędzi do nabywania umiejętności i wiedzy, podniesienia kompetencji oraz motywowania pracowników.

Prowadzę autorskie warsztaty interaktywne dla kadry managerskiej z zakresu przywództwa oraz efektywnego zarządzania zespołem oraz warsztaty mocnych stron Zespołu na podstawie testu Gallup.

Biznes tworzą ludzie, kiedy mają mapę w postaci wiedzy oraz narzędzia w postaci wsparcia to podążają szybciej i efektywniej w kierunku wyznaczonych celów.

Modern Architecture

Wspieram managerów i uczę jak efektywnie zarządzać i motywować zespoły, szczególnie w trudnych okresach transformacji czy optymalizacji.

Jako wieloletni manager, ale również jako wykładowca akademicki i socjolog na bazie mojego know how przygotowuję interaktywne warsztaty, zawsze w powiązaniu z celami organizacji i jej potrzebami. Najchętniej posługuję się odpowiednio dopasowanymi case study.

Realizuję cykle szkoleń dla firm i przedsiębiorców w trybie zamkniętym. Niektóre projekty szkoleniowe i warsztatowe;

  • Bank Credit Agricole Polska S.A.: warsztat dla top managementu banku -Mentoring biznesowy w działaniu

  • CYMES - warsztat efektywnej komunikacji

  • JBB Bałdyga - Mocne strony zespołu Gallup

  • ARAW i Urzad Miasta Wrocławia- efektywna współpraca i komunikacja

  • TOMS S.A.: rola lidera w organizacji: „Szef to zawód”

  • P&G- Mocne strony zespołu Gallup

  • ATF - Mocne strony zespołu Gallup

  • WSB- Coaching kariery (warsztat dla dydaktyków)

  • SGH- webinar - Work life balance 

Praca zespołowa
front_home.jpg

Zapytaj mnie o szkolenia i warsztaty

bottom of page