top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraEwa Janowska

Autorskie warsztaty Mocnych Stron Zespołu na podstawie Testu Gallupa


Co daje i dla kogo najlepszy jest warsztat zespołowy talentów Gallupa?


Biznes kocha liczby i KPI, ale kiedy szukamy przyczyn, z jakiego powodu nie są

zadowalające lub zauważamy niewykorzystany potencjał, często okazuje się, że powody,

dla których cele nie są realizowane na takim poziomie jak zakładamy wynikają z

trudności w komunikacji, egzekwowaniu zadań, czy niewłaściwie dobranych osób do

poszczególnych aktywności w zespołach. W skrócie – czy dany zestaw indywidualnych

cech i predyspozycji jest dobrze dobrany z wykonywaną rolą biznesową.


Wielokrotnie jako coach biznesu i mentor byłam świadkiem spotkań, gdzie wspólnie z

klientem szukając przyczyn braku wyniku, dochodziliśmy do wniosku, że aby ten wynik

poprawić należy zacząć od pracy z postawą w komunikacji, głównie w obszarze wzajemnych

oczekiwań i  zaangażowania. Według moich doświadczeń postawa pracowników oraz

komunikacja bywają największymi wyzwaniami dla managerów.


„Komunikacja i znajomość naturalnych predyspozycji członków zespołu jest kluczem do sukcesu managera i zespołu”


Potrzeby jakie słyszę najczęściej wśród managerów dotyczą sposobów prowadzenia rozmów,

tak żeby pogodzić interesy i oczekiwania wielu stron. Faktem jest, że ludzie w biznesie są

różni. Jedni są ukierunkowani na relacje, inni na szczegółową analizę sytuacji, a kolejni na

wywieranie wpływu. Przede wszystkim ich cechy i styl zachowania będą odmienne do

zachowań danego menedżera. To może być źródłem napięć, niezrozumienia i w konsekwencji

mało efektywnych działań biznesowych. Brak znajomości różnic w postawach różnych osób

w zespole i przypadkowy dobór komunikacji skutkuje rozczarowaniem na wielu biznesowych

frontach.


Właśnie w takich sytuacjach- najczęściej proponuje autorski warsztat mapowania zespołu według talentów Gallupa, aby lepiej poznać wzajemny wpływ talentów poszczególnych członków zespołu.


Autorskie warsztaty Gallupa w 3 krokach:

  • Pierwszy krok to wykonanie testu Gallupa

  • Drugi krok to indywidualne omówienie wyników w trakcie sesji mentoringowych

  • Trzeci  krok to warsztat mocnych stron zespołu oraz mapowania talentów na podstawie testu Gallupa, w trakcie którego, ludzie w zespole mają szansę spojrzeć na siebie z perspektywy swoich naturalnych talentów

Więcej o teście Gallupa- przeczytasz tu:


Co wyróżnia mój autorski warsztat zespołowy Gallupa?


Celem warsztatu jest zwiększenie skuteczności komunikacji w zespole i otwartości na

siebie poprzez zauważanie i zrozumienie wzajemnego wpływu indywidualnych talentów. W

biznesie często koncentrujemy się na zadaniach i celach, ale zapominamy, że tylko dzięki skutecznej komunikacji i otwartej postawie realizujemy cele sprawniej, efektywniej i w

dobrej atmosferze.


Ludziom w zespołach często towarzyszy przekonanie, że muszą współpracować, ale niekoniecznie chcą lub najzwyczajniej nie wiedzą jak to robić. Naturalne jest też uczucie, że nie wszystkich można lubić, albo być " integratorem" lub "gwiazdą" w towarzystwie- takie sformułowania słyszę prowadząc warsztaty dla firm.

Na warsztatach szukamy skutecznej i przyjaznej dla członków zespołu formy komunikacji, co

ważne, wypracowanej przez zespół.


Kluczem do akceptacji różnic, jest zrozumienie swoich naturalnych cech swoich oraz zespołu,

czyli poznanie bazowej struktury predyspozycji i umiejętności zespołowej, w formie mapy

cech Gallupa, ułatwia komunikację oraz usprawnia współpracę.


Warsztat daje szansę na zobaczenie mocnych stron całego teamu.


Istotą warsztatu Gallupa, jest pokazanie i zrozumienie wzajemnie oddziałujących na siebie

indywidualnych cech, jak również naszego naturalnego potencjału. Praca w dwójkach oraz

zespołowa podczas warsztatu Gallupa, to świetna okazja do stworzenia siatki połączeń

mocnych stron zespołu oraz zweryfikowania tego na ile z nich korzystamy, a na ile

pozwalamy, żeby te cechy przeszkadzały w codziennym komunikowaniu się. Jako wieloletni

menedżer pokazuję jak działać i myśleć, żeby te połączenia były ułatwienie w realizacji

biznesowych celów.


Warsztat Mocnych stron zespołu wg cech Gallupa zwiększa motywację i pozytywnie wpływa na zaangażowanie zespołu.


Wielokrotnie podczas prowadzonych warsztatów Gallupa, widziałam jak osoby, które do tej

pory nie potrafiły dogadać się ze sobą, pod wpływem starannie dobranych ćwiczeń, znajdują

sposoby na porozumienie się i lepszą współpracę, m.in. poprzez zauważanie i docenienie

swoich naturalnych cech, lepiej rozumieją siebie i mają większa otwartość do radzenia sobie

w konfliktach.


Warsztat daje też szansę na określenie deficytów wynikających z poszczególnych

zestawień talentów.


Oprócz nauki komunikacji w zespole, warsztat Gallupa, to moment sprawdzenia, gdzie tkwią

deficyty zespołu, wynikające z poszczególnych cech. Jest to też informacja dla managera o

tym, jakie osoby warto do zespołu pozyskać, tak by budować zespoły różnorodne i

zaangażowanie.


Mapa zespołu - jako nawigacja po spektrum indywidualnych i zespołowych potencjałów.


Warsztat Gallupa to narzędzie budowania synergii zespołu w nowoczesnych organizacjach.

To metoda pozwalająca biznesom w znalezieniu najmocniejszych stron, nie tylko pod kątem

wybranych osób z zespołu, ale sprawdzenia atutów i przewagi zespołu w środowisko

biznesowym. Na warsztacie pracujemy również nad tym, jak ten naturalny zasób przekuć w

cele i zamieniać bieżące wyzwania w action plan do codziennej pracy.
83 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentarer


bottom of page